formy w formie

i

Autor: Galeria El

Zakończył się remont figur przestrzennych w Elblągu

2022-10-25 10:09

Do konserwacji wybrano pięć form z kategorii “form parkowych”, umiejscowionych w parkach miejskich i na zielonych skwerach. Rzeźby te, powstały podczas I i II Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, przy Placu Grunwaldzkim, Parku Traugutta, Parku Kajki, w Bażantarni i przy ulicy Giermków.

W pierwszym etapie zadania wykonana została dokumentacja techniczna remontu i konserwacji wybranych form; zakres czynności obejmował:

– inwentaryzację każdej formy na potrzeby sporządzenia przedmiarów robót,– sporządzenie dokumentacji remontu,– wykonanie przedmiarów robót,– wykonanie kosztorysu inwestorskiego,– wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

W drugim etapie zadania przeprowadzony został remont i konserwacja wybranych form; zakres czynności – w przypadku każdej formy – obejmował m.in.:

– usunięcie wszelkich powłok zalegających na konstrukcjach stalowych, czyszczenie strumieniowo-ścierne,– przy niektórych formach konieczne są: odkopanie i renowacja postumentu (Szańkowski, Zieliński); wymiana całości (Marczyński), części (Szańkowski) lub uzupełnienie brakujących elementów (Fedorowicz) konstrukcji; demontaż, transport i montaż (Marczyński, Szańkowski),– malowanie antykorozyjne z zachowaniem bądź przywróceniem pierwotnej kolorystyki.

Działania zrealizowane są w ramach projektu „Formy «parkowe» – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych”. Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cyrk Zalewski ma 30 lat. To nasze życie i pasja - Ewa Zalewska opowiada o rodzinnym biznesie.
Sonda
Czy twoim zdaniem księża powinni udzielać porad małżeńskich?