Zajrzą za płot i sprawdzą porządek. W Elblągu rusza akcja "Posesja"

2021-03-15 10:22

W Elblągu rozpoczyna się coroczna akcja "Posesja". Od 15 do 19 marca przedstawiciele Straży Miejskiej, policji, Urzędu Miejskiego, spółdzielni mieszkaniowych oraz Zarządu Budynków Komunalnych i zarządców wspólnot mieszkaniowych będą kontrolować czystość poszczególnych nieruchomości.

Celem akcji jest dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście i przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości. Akcja potrwa od 15 do 19 marca. Po około dwóch tygodniach od jej zakończenia akcji strażnicy miejscy dokonają rekontroli zanieczyszczonych terenów, wskazanych do uprzątnięcia ich właścicielom. Jeżeli właściciele nie wywiążą się z nałożonych na nich obowiązków, będą wyciągnięte w stosunku do nich sankcje karno-administracyjne.

W związku z tym przypominamy. Obowiązkiem właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów zarządzających nieruchomością jest utrzymanie jej w należytym porządku i czystości. Obowiązki takie wynikają z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Z uwagi na pandemie koronawirusa akcja zostanie przeprowadzona w odpowiednim reżimie sanitarnym.

QUIZ. Słynne teleturnieje lat 90. Pamiętacie je jeszcze?

Pytanie 1 z 15
"Wielką grę" prowadziła...
Kibice Legii dopingują drużynę w meczu z Wartą Poznań i domagają się otwarcia stadionów