Fosa Satromiejska w Elblągu

i

Autor: Muzeum w Elblągu Fosa Satromiejska w Elblągu

Zadbajmy o nasze otoczenie. Wspólne sprzątanie fosy staromiejskiej w Elblągu

2022-04-29 12:52

W sobotę 30 kwietnia, w godzinach 10.00 – 14.00, odbędzie się społeczna akcja sprzątania fosy miejskiej. Wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu zapraszamy na godzinę 10.00 do przystani Grupy Wodnej, przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12 w Elblągu.

Sprzątanie odbywać się będzie z lądu oraz z wody – przy wykorzystaniu kajaków udostępnianych za symboliczną opłatą przez Grupę Wodną. Dochód z wypożyczenia kajaków zostanie w całości przekazany na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu.

Zaplanowano oczyszczenie okolic ulic Grochowskiej i Stawidłowej oraz placu cyrkowego. Sprzątane będą tereny przylegające do fosy – trawniki, ciągi piesze oraz brzegi. Kajakarze w miarę możliwości usuną nieczystości z wody.

Po zakończeniu sprzątania na terenie przystani Grupy Wodnej odbędzie się piknik rodzinny dla uczestników akcji. Czekać będzie na nich poczęstunek oraz liczne atrakcje.

Chętni do udziału w wydarzeniu powinni zaopatrzyć się w wygodną odzież i sportowe obuwie. Na miejscu otrzymają rękawice i worki na śmieci. Przed przystąpieniem do sprzątania należy zapoznać się z regulaminem wydarzenia dostępnym na stronie https://www.dompodcisem.pl/.

Działanie wpisuje się w międzynarodową kampanię „Sprzątanie Świata”. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na ostatni zachowany element nowożytnych fortyfikacji okalających niegdyś miasto. Elbląska fosa miejska otaczająca Wyspę Spichrzów jest częścią fortyfikacji bastionowych wybudowanych przez Szwedów w latach 1630-1636. Umocnienia istniały do końca XVIII wieku, a kanał biegnący od rzeki Elbląg, poprzez ul. Warszawską do Radomskiej to ich jedyny zachowany ślad. Obecnie dla mieszkańców Zawodzia jest to miejsce wyjątkowe i popularny kierunek spacerów. Niestety, okolice te są nieco zaniedbane i zapomniane, lecz mimo to dostrzegalny jest ich ogromny potencjał.

Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Partnerstwa „Zawodzie nie zawodzi”. Organizatorami akcji są: Grupa Wodna, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu, Ognisko Sportów Wodnych „FALA”, Przedszkole nr 5 w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Patronat medialny nad akcją sprawują Elbląska Gazeta Internetowa Portel.pl oraz Radio ESKA Elbląg.

Operacja Czysta Rzeka - sprzątanie okolic Zalewu Muchawka w Siedlcach