Za błoto można zapłacić 1500 złotych

2021-11-25 12:01

W ostatnim czasie do Straży Miejskiej w Elblągu wpływa wiele zgłoszeń dotyczących zanieczyszczonych dróg.

Podejmowane przez strażników interwencje dotyczą zanieczyszczeń dróg spowodowanych przede wszystkim przez pojazdy wyjeżdżające z okolic budów.

Pora roku - jesień i panujące w związku z tym warunki atmosferyczne sprawiają, że na drogach utrzymuje się błoto, co może prowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń drogowych - kolizji czy nawet wypadków.

Jeżeli strażnik stwierdzi, że droga jest zanieczyszczona, to przede wszystkim ustala osobę odpowiedzialną za zabłocenie. Jest to zazwyczaj kierownik danej budowy.

Osoba ta zostaje zobowiązana do niezwłocznego oczyszczenia drogi. Ponadto osoba taka może zostać ukarana mandatem karnym za wykroczenie z art. 91 kw który stanowi: "Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany".

Śmigłowiec na dachu szpitala. W Lublinie podniebni ratownicy "zaparkują" na dachu Szpitala Wojskowego
Sonda
Czy majątek rodzin polityków powinien być jawny?