Laureaci Nagrod Prezydenta Elblaga za rok 2020

i

Autor: Urząd Miejski w Elblągu Laureaci Nagrod Prezydenta Elblaga za rok 2020

Wyróżnienia wręczone. Poznaliśmy laureatów nagród Prezydenta Elbląga za rok 2020

2021-01-07 13:58

W tym roku, z uwagi na pandemię, uroczystość wręczenia wyróżnień oraz Koncert Noworoczny odbyły się bez udziału publiczności. Można je było jednak obejrzeć za pośrednictwem telewizji i mediów społecznościowych.

Nagrody Prezydenta przyznane są od roku 1991. Tym razem zostały przyznane w 8 kategoriach a głównym kryterium ich przyznania za rok ubiegły w poszczególnych kategoriach było włączenie się w walkę z pandemią koronawirusa i pomoc najbardziej potrzebującym.

W kategorii Przedsiębiorczość i innowacja laureatem została Spółka BEST S.A. W kategorii Ochrona zdrowia nagrodę otrzymał Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. Za Działalność społeczną nagrodzone zostało Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. W kategorii Kultura i Sztuka nagrodę otrzymała Pani Teresa Wojcinowicz - Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Laureatem w kategorii Działalność oświatowa i naukowa został Romuald Mackojć - Dyrektor Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. W kategorii Sport i Turystyka nagrodzona została Grupa Wodna. W kategorii Inne nagrodę otrzymała Barbara Nalińska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4. Nagrodę honorową otrzymała natomiast Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego.

Informacje o poszczególnych laureatach Nagród Prezydenta Elbląga za tok 2020:

Kategoria „Przedsiębiorczość i innowacja”

Spółka BEST S.A.

Od wielu lat pozycja Spółki budowana jest w oparciu o takie priorytety jak ludzie, procesy i technologia. Misją firmy jest niesienie pomocy w spłacie zadłużenia wszystkim klientom i tym samym przywracanie równowagi w obiegu gospodarczym. Pracownicy BEST S.A. to osoby o dużym doświadczeniu i ogromnej wiedzy, gotowi doradzać i wspólnie z klientem wybierać najlepsze rozwiązania. A dzięki inwestycjom w innowacje technologiczne firma jest konkurencyjna na rynku europejskim. Firma BEST S.A. od lat efektywnie wspiera również elbląską społeczność. W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, spółka pokazała, że nie są jej obce lokalne problemy i znacząco wspomogła finansowo Szpital Miejski w Elblągu w walce z pandemią koronawirusa.

Kategoria „Ochrona zdrowia”

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Ta nagroda jest symbolicznym podziękowaniem dyrekcji, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i technikom medycznym, diagnostom, obsłudze administracyjnej i salowym za heroiczną walkę o zdrowie i życie pacjentów chorych na covid 19. Rok 2020 dla służb medycznych był rokiem szczególnie trudnym z uwagi na pojawienie się wirusa SARS CoV-2. Personel Szpitala Miejskiego, będąc na pierwszej linii walki, mierzył i nadal mierzy się z niezwykle trudnym przeciwnikiem. W tym wyjątkowo trudnym czasie, pracownicy szpitala wykazali się wielkim zaangażowaniem, poświęceniem, jak również odpornością na stres oraz szybkim reagowaniem na ciągle dynamiczną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Pokazali pełen profesjonalizm i wielkie serce.

W tym samym czasie co walka z wirusem, Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu stanął przed innym wyzwaniem: modernizacją obiektu na potrzeby oddziałów oraz budową bloku operacyjnego. Ta inwestycja da szpitalowi nowe możliwości leczenia, a pracownikom lepsze warunki pracy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w roku 2020 placówka uzyskała 5. miejsce w Rankingu Liderzy Zarządzania – Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group.

Kategoria „Działalność społeczna”

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Od niemal 20 lat Stowarzyszenie przeprowadza akcje i zbiórki na rzecz osób potrzebujących. Wśród realizowanych programów jest m.in. pogotowie naukowe, wolontariat sportowy, kulturalny, na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych. Równie ważna jest edukacja dzieci, młodzieży oraz wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Stowarzyszenia w okresie pandemii. Z chwilą jej ogłoszenia, Regionalne Centrum Wolontariatu przy wsparciu elbląskiego samorządu oferuje swoje bezinteresowne wsparcie i pomoc. Wolontariusze pomagają szczególnie seniorom i osobom niepełnosprawnym m.in. w robieniu zakupów, odbiorze leków z apteki czy wyprowadzaniu psów. Centrum zaangażowało się również w szycie maseczek, które następnie trafiły do osób bezdomnych, wolontariuszy i seniorów. Oprócz tego pozyskaliście Państwo środki na zakup drukarek 3D, dzięki którym wydrukowane zostały przyłbice i przekazane zespołom Ratowników Medycznych. Wolontariusze pokazali swoje wielkie i otwarte serca. Pokazaliście, jak można i trzeba pomagać innym.

Kategoria „Kultura i sztuka”

Teresa Wojcinowicz - Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego

Nagroda jest wyrazem uznania za podejmowanie działań, mających na celu integrowanie środowiska kulturalnego elblążan oraz umacnianie tożsamości kulturowej naszego miasta. Pani Teresa Wojcinowicz od lat z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem zajmuje się upowszechnianiem kultury w naszym mieście. Aktywnie współpracuje z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, twórcami i animatorami kultury. Ponadto kierowane przez Panią Towarzystwo inicjuje i realizuje różnorodne działania kulturalne, wspiera wszelkie formy profesjonalnego oraz amatorskiego ruchu artystycznego. Warto również podkreślić, że ETK jest fundatorem stypendiów i nagród dla twórców, artystów, a także animatorów kultury w naszym mieście. Z inicjatywy Towarzystwa na terenie naszego miasta odbywają się cykliczne wydarzenia kulturalne, m.in. „Salon Elbląski”, czy Letni Salon Muzyczny w muszli koncertowej w Bażantarni. W czasie pandemii była to doskonała dawka kultury dla mieszkańców naszego miasta.

Kategoria „Działalność oświatowa i naukowa”

Romuald Mackojć - Dyrektor Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej

Edukacja zawodowa, praktyczna nauka zawodowa - to dzisiaj jedne z najważniejszych elementów przygotowujących do wejścia na rynek pracy. Otwarte w styczniu 2020 roku Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej pod kierownictwem Dyrektora Mackojcia, wywiązuje się z tych obowiązków wzorowo. Pomagają w tym stworzone nowoczesne pracownie i specjalistyczne warsztaty wyposażone w wysokiej klasy maszyny, urządzenia i przyrządy. Na podkreślenie zasługuje nie tylko dbałość Pana Dyrektora o zaplecze techniczne, ale również o bezpieczeństwo pracowników, uczniów i słuchaczy. Kierowana przez Pana Dyrektora placówka – oprócz tego, że zajmuje się kształceniem – wykonuje również dodatkowe zadania związane z wypracowywaniem dochodu własnego, np. z prowadzonej stacji kontroli pojazdów. Elbląskie Centrum jest też cieszącą się renomą placówką szkoleniową, wychodzącą naprzeciw potrzebom elbląskich zakładów pracy.

Kategoria „Sport i turystyka”

Grupa Wodna

Grupa Wodna, której właścicielem jest Pan Marcin Trudnowski skupia ludzi zafascynowanych sportami wodnymi oraz przygodą. Będąc wysoko wykwalifikowaną kadrą instruktorów i pedagogów, uczą jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw, które daje uprawianie sportów wodnych. Grupa Wodna jest organizatorem wielu przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców miasta. Najnowszą, niezwykle ważną inwestycją dla miasta, było uruchomienie na rzece Elbląg Przystani wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Jej powstanie bez wątpienia przyczyniło się do ożywienia i zwiększenia ruchu na rzece Elbląg. W tym trudnym czasie pandemii przedsięwzięcie to pozwoliło mieszkańcom i turystom na aktywny i bezpieczny wypoczynek i rekreację. Grupa Wodna była także organizatorem półkolonii dla dzieci i młodzieży, podczas których młodzi adepci sportów wodnych uczyli się między innymi właściwych zachowań na wodzie.

Kategoria „Inne”

Barbara Nalińska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4

Pani Barbara Nalińska w sposób wzorowy kieruje i Placówką Opiekuńczo–Wychowawczą Nr 4 oraz pozostałymi podległymi placówkami. Profesjonalizm, wzorowe i pełne zaangażowania podejście do zarządzania, przekłada się na wysoką jakość ich funkcjonowania oraz na indywidualne sukcesy wychowanków. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Pani Dyrektor w okresie pandemii koronawirusa, kiedy placówki zostały objęte całkowitą kwarantanną. Pani Barbara Nalińska podjęła dobrowolną decyzję o pozostaniu w placówce na 16 dni wraz z częścią załogi i wszystkimi dziećmi. Świadczy to o ogromnej odpowiedzialności oraz empatii. W czasie tego ciężkiego okresu sprawnie kierowała placówką i w sposób nieprzerwany realizowała zadania statutowe oraz zapewniała poczucia bezpieczeństwa i należną opiekę wszystkim wychowankom. Wykazała się doskonałym zorganizowaniem, odpornością na stres oraz szybkim reagowaniem na zmiany związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

„Nagroda Honorowa”

Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Od ponad dwudziestu lat Fundacja Elbląg podejmuje działania mające na celu rozwój naszego miasta i lokalnej społeczności. Wśród realizowanych inicjatyw na szczególne uznanie zasługują programy stypendialne „Szansa” i „Słonik”, ale także fundusz młodych talentów, pomoc w leczeniu i rehabilitacji, pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Konkurs Literacki, Konkurs o tytuł „Filantropa Roku”, czy projekty w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej. Przez ponad dwie dekady funkcjonowania Fundacja Elbląg stała się jedną z wiodących organizacji, wspierających realizację zadań ze sfery pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Przy realizacji tych działań osobom zrzeszonym w strukturach Fundacji przyświeca jeden cel – dobro elblążan. Jubileusz 20-lecia jest doskonałą okazją do uhonorowania dotychczasowych dokonań organizacji, jej wkładu wniesionego w rozwój miasta i regionu.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Ogród Botaniczny zimą