referendum

i

Autor: UM Elbląg

Wniosek w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej okazał się nieważny

2022-11-04 13:40

Wszystko przez błąd formalny w dokumencie. Komisarz Wyborczy powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum odrzucił. Na liście 15 osób, które podpisały się pod wnioskiem, dwie nie są ujęte w spisie wyborców miasta Elbląg. Uchybienie ma zostać poprawione i w poniedziałek (7 listopada) wniosek ma zostać złożony jeszcze raz. Prezydent Elbląga odniósł się do sytuacji.

Witold Wróblewski wskazywał na brak jakichkolwiek argumentów, które miałyby przemawiać za odwołaniem władz miasta, a samo działanie określił jako wstęp do kampanii wyborczej organizatora - Stefana Rembelskiego. Poniżej publikujemy oświadczenie prezydenta.

Jak już Państwo wiedzą grupa 15 osób złożyła zawiadomienie o podjęciu inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miejskiej. Pełnomocnikiem tej grupy jest Pan Stefan Rembelski.

We wniosku nie ma żadnego uzasadnienia ani żadnych zarzutów – trudno więc się w jakikolwiek sposób merytorycznie odnieść do tej sytuacji. Dziwi ona tym bardziej, że praktycznie od początku kadencji – czyli przez cztery lata Pan Rembelski ani razu nie zwrócił się do samorządu z żadnymi pomysłami, nigdy nie złożył jakiegokolwiek wniosku, czy petycji. Nagle – praktycznie tuż przed wyborami chce odwołania władz miasta przed upływem kadencji. Oczywiście każdy ma prawo do wyrażenia własnych poglądów i oceny działania samorządu, ale uważam, że nie ma żadnych przesłanek merytorycznych, prawnych, czy ekonomicznych, aby praktycznie na końcu kadencji przeprowadzać referendum.

Wygląda na to, że w ten sposób ZA PIENIĄDZE ELBLĄŻĄN Pan Rembelski chce sobie zrobić kampanię wyborczą i zaistnieć w świadomości mieszkańców. Podkreślam, że ma to się odbyć za pieniądze elblążan, bowiem przeprowadzenie referendum jest w całości finansowane z budżetu miasta. Czy stać nas wszystkich na ten wydatek praktycznie przed końcem kadencji? Uważam, że nie.

Witold Wróblewski Prezydent Elbląga

Uroczysta premiera filmu Listy do M 5
Sonda
Czy mężczyźni powinni badać się regularnie?