Grochowska remont

i

Autor: UM Elbląg

Uwaga kierowcy, rozpoczęły się prace na Grochowskiej i ulicy Okólnik

2021-04-22 10:26

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową odcinka ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem. Przebudowa dotyczy odcinka ulicy Grochowskiej od numeru 49, poprzez numery 44, 46 do 40 o długości około 230 m. W ubiegłym roku natomiast wykonane zostało oświetleni tej ulicy.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z chodnikiem i zjazdami oraz kanalizacja deszczowa zapewniająca prawidłowe odwodnienie układu drogowego. W pierwszej kolejności wykonywana będzie kanalizacja deszczowa.Zgodnie z zapisami umowy roboty powinny zakończyć się do końca czerwca bieżącego roku. Wartość zadania: 954.127,88 zł netto, tj. 1.173.577,29 zł brutto.

Ulica Grochowska to kolejna droga w dzielnicy Zawodzie, która jest modernizowana. W ostatnich latach przebudowane zostały także ul. Warszawska, Orla, Freta, czy częściowo Nizinna.

Utrudnienia też na ulicy Okólnik. Prace polegać będą na utwardzeniu nawierzchni płytami na odcinku ok. 300 m, od ul. Dąbrowskiego w kierunku południowym. W okresie prowadzonych prac mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Departament Zarządu Dróg w Elblągu poleca korzystanie z dojazdu do swoich posesji od strony ulicy Grunwaldzkiej.

Motoambulans w toruńskim pogotowiu

qz-WhFP-CnoU-hpY1