Bracia Michał i Aleks Górniakowie.

i

Autor: Sp 21

Uczniowie elbląskiej 21-ki z sukcesem na ogólnopolskiej olimpiadzie

2023-03-14 14:16

Bracia Michał i Aleks Górniakowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu, osiągnęli ogromny sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym — Olimpiadzie Historycznej Juniorów, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych wśród młodzieży, tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii oraz do kształtowania i umacniania świadomości historycznej.

Konkurs składał się z trzech etapów (szkolny, okręgowy i centralny). Pomimo iż chłopcy mają dopiero 12 lat i są uczniami klasy szóstej, pokonali swoich starszych kolegów z całego Województwa warmińsko – mazurskiego zajmując w eliminacjach okręgowych 1. i 2. miejsce. Dało im to przepustkę do finału olimpiady, który odbył się w miniony weekend (10-12 marca) w Poznaniu. Wzięło w nim udział 76 uczniów z całej Polski. Chłopcy walczyli dzielnie, zmagając się najpierw z testem pisemnym poświęconym tegorocznemu tematowi przewodniemu olimpiady, który brzmiał Mikołaj Kopernik i jego czasy. Następnie przystąpili do egzaminów ustnych z podstawy programowej oraz przeczytanych lektur, które zdawali przed trzyosobowymi komisjami, złożonymi z pracowników naukowych z całej Polski. Dzięki swojej pracy, pasji oraz ogromnej wiedzy historycznej Michał i Aleks wywalczyli tytuł laureata i finalisty olimpiady. Opiekunem chłopców była Pani Marta Lewandowska – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.