oczyszczalnia prace

i

Autor: UM Elbląg

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

2021-07-27 11:21

W ramach projektu realizowana jest obecnie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało umowę na realizację zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Wśród nowo powstałych obiektów na terenie oczyszczalni znajdują się instalacje dozowania i magazynowania koagulantów wspomagających proces oczyszczania ścieków. Jedną z nich jest instalacja dozowania koagulantu żelazowego, który stosowany będzie w procesie usuwania fosforu ze ścieków. Resztkowy fosfor, pozostały po oczyszczaniu biologicznym będzie strącany chemicznie poprzez dawkowanie odpowiedniej dawki koagulantu do komory rozdziału przed osadnikami wtórnymi.

Burza w Warszawie. Ulicami płyną rzeki

Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]

Pytanie 1 z 11
Poniższy znak ostrzega o:
Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]