lekarze

i

Autor: Pixibay

Stypendia dla studentów medycyny jeszcze nie są przesądzone

2022-02-24 13:01

Wojewódzki Sądu Administracyjny wydał wyrok ws. miejskich stypendiów dla młodych lekarzy. Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie ustanowienia takich stypendiów unieważnił wojewoda.

- Podejmowaliśmy tę sprawę z myślą o sytuacji w służbie zdrowia. Rada Miejska przyjęła uchwałę o przyznaniu stypendiów dla młodych lekarzy z dyplomem, którzy zdecydują się pracować w Elblągu. Chcemy w ten sposób przyciągnąć absolwentów. Niestety wojewoda unieważnił tę uchwałę – wskazywał prezydent Wróblewski

- Miasto złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na to unieważnienie i teraz Sąd wręcz zmiażdżył rozstrzygnięcie wojewody – wskazywał wiceprezydent Missan – Mamy nadzieję, że choć z opóźnieniem, to będziemy mogli tę uchwałę wcielić w życie, a wojewoda nie będzie odwoływał się do wyższej instancji – dodał Missan

- Mieliśmy już zainteresowanych, zobaczymy co z tym będzie dalej – zaznaczył prezydent 

W dniu 10 lutego br. na skutek naszej skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzające nieważność uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku  lekarskim.

Wszelkie zarzuty podniesione przez Wojewodę, co do nieprawidłowości podjętej przez Radę Miejską w Elblągu uchwały, tj.: wysokość kwoty stypendium wynosząca 2.000,00 zł brutto miesięcznie, wymóg przyszłego zatrudnienia, kwestii utraty stypendium i ustalania odsetek od podlegających zwrotowi kwot stypendium, nie zostały uwzględnione przez Sąd, który uznał, że podjęta uchwała w żaden sposób nie narusza przepisów prawa.

Tak Polacy solidaryzują się z Ukrainą
Sonda
Czy Polska powinna pomóc uchodźcom z Ukrainy?