Ćwiczenia szłużb obrony cywilnej nad rzeką Elbląg

i

Autor: Urząd Miejski w Elblągu Ćwiczenia szłużb obrony cywilnej nad rzeką Elbląg

Są gotowi. Ćwiczenia elbląskiej Formacji Obrony Cywilnej

2022-04-27 13:08

Członkowie czterech Formacji Obrony Cywilnej miasta Elbląga ćwiczyli rozkładanie specjalnych zapór przeciwpowodziowych. W przypadku zagrożenia tzw. cofką, mają one ochronić ulicę Panieńską przed zalaniem. Ćwiczący pracownicy czterech miejskich spółek: ZZM, EPEC, EPGK i EPWiK sprawdzili także ich szczelność.

Ćwiczenia z rozkładania Mobilnego Systemu Ochrony Powodziowej (MSOP) zorganizował Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W skład Formacji Obrony Cywilnej wchodzi łącznie 40 pracowników z każdej z czterech miejskich spółek: Zarządu Zieleni Miejskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Odbywały się ćwiczenia z rozkładania kilku paneli ścianek od strony rzeki Elbląg, m.in. obok ogrodzenia campingu Tego typu ćwiczenia organizowane są przynajmniej dwa razy do roku. System tworzą segmentowe elementy aluminiowe z uszczelniającą gumą izolacyjną. Ustawiane są doraźnie w wykonanych w ulicy „gniazdach”, podczas wysokiego stanu wód i ryzyka zalania terenów przy ul. Panieńskiej  (w okolicy mostu K. Wyszyńskiego). Formacja Obrony Cywilnej jest zwoływana w przypadku zaistnienia zagrożenia miasta np. w przypadku wystąpienia zjawiska tzw. cofki na rzece Elbląg. Wówczas w razie potrzeby zajmuje się ona m.in. rozkładaniem tzw. Mobilnego Systemu Ochrony Powodziowej, ale także sypaniem piasku do worków i układaniem ich na wałach.

MSOP powstał w wyniku realizacji przez Miasto dużej inwestycji przeciwpowodziowej. Oprócz wspomnianego systemu, w latach 2013-2015 wykonano m.in. ściankę szczelną z oczepem na prawym brzegu rzeki Elbląg (na odcinku od terenu campingu do mostu kolejowego), wybudowano cztery pompownie wód deszczowych, podniesiono wały oraz wymieniono sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie, które w 85% zostało dofinansowane ze środków unijnych kosztowało 40 mln zł.

Warszawa jak Nowy Jork. Rusza program skanowania ulic