wojsko

i

Autor: Pixibay

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2023

2023-04-06 14:22

W okresie od 17 kwietnia do 24 maja 2023 roku na Krytym Lodowisku HELENA w Elblągu przy ul. Karowej 1 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 podlegają osoby zameldowane na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Elbląga:

1.    mężczyźni urodzeni w 2004 roku;2.    mężczyźni urodzeni w latach 1999 - 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;3.    osoby, które w latach 2021 - 2022:a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;4.    kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;5.    osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Zajączek w Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności
Sonda
Czy kobiety powinny mieć prawo chodzić na basen bez stanika?