prace

i

Autor: UM Elbląg

Prawie 2 mln złotych dofinansowania na przebudowę ul. Zw. Jaszczurczego

2023-02-20 9:57

Ruszyły prace dot. połączenia ul. Zw. Jaszczurczego z Al. Grunwaldzką. Budowa skrzyżowania obu ulic oraz przebudowa odcinka ul. Zw. Jaszczurczego to kolejna ważna inwestycja drogowa realizowana w naszym mieście. Jej celem jest przede wszystkim udrożnienie ruchu w tej części miasta oraz poprawa bezpieczeństwa. Koszt to prawie 4 mln złotych.

Inwestycję realizuje firma MTM z Gdyni. W dniu 13.01.2023 r. przekazano wykonawcy robót teren budowy. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na wyłączeniu z ruchu (z wyjątkiem pojazdów budowy) odcinka ulicy Zw. Jaszczurczego od ul. Oboźnej do Placu Grunwaldzkiego. Wprowadzono także na tym odcinku ograniczenie ruchu pieszych. Ruch pieszy na kierunku Oboźna - Grunwaldzka umożliwiony jest odcinkiem chodnika po wschodniej stronie ul. Zw. Jaszczurczego i przez istniejącą kładkę przez rzekę Kumieli w kierunku ul. Widok.

Aktualnie prowadzone są prace związane z usunięciem kolizji sieci infrastruktury technicznej z projektowaną drogą (przebudowa sieci gazowej), budową kanału technologicznego, rozbudową oświetlenia. Na wykonanie prac wykonawca ma 8 miesięcy od przekazania terenu budowy.

Wiosna idzie! Pierwsze krokusy już zakwitły w Szczecinie
Sonda
Czy obawiasz się, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę?