policja spotkania

i

Autor: KMP ELBLĄG

Policjanci znowu wchodzą do elbląskich szkół

2022-03-31 13:32

Katarzyna Stankiewicz policjantka Wydziału Prewencji Kryminalnej przeprowadziła dwa spotkania z uczniami klas w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Elblągu.

Tematem spotkań były takie zagadnienienia jak Dopalacze, narkotyki oraz cyberprzemoc. W pierwszym spotrkaniu uczestniczyła klasa I branżowa - w ramach kampanii Narkotyki i Dopalacze Zabijają, której hasło brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Drugim tematem były "Dopalacze - oferta śmierci" - odpowiedzialność prawna wynikająca z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. W tym spotkaniu uczestniczyło 33 uczniów oraz 2 nauczycieli.

Drugie spotkanie to temat: "Aspekty prawne cyberprzemocy oraz mowy nienawiści". Tu słuchaczami byli uczniowie klasy I technikum. W dyskusji uczestniczyło 27 uczniów.

Czy policjanci pobili człowieka?
Sonda
Czy taki kabriolet pasuje do Roberta Lewandowskiego?