Po takich zajęciach matematykę polubi każdy uczeń

2021-10-07 10:26

Trwa realizacja projektu pod nazwą „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych ponad 700 uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu organizowane są zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu. Projekt przewiduje również doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowatorski sprzęt. W rezultacie zostaną stworzone nowoczesne warunki do nauczania w 15 szkołach podstawowych klas I-III.

Zajęcia dla uczniów zaczęły się już w maju i odbywać się będą do czerwca 2022 roku w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań. Projektem objętych zostało również 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w ramach doskonalenia zawodowego od sierpnia biorą udział w szkoleniach, dzięki którym uzyskają umiejętności niezbędne do nauczania metodą eksperymentu.

Trwające szkolenia, będą w dużej mierze obejmować tematykę programowania robotów, obsługę drukarek 3D, wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w prowadzeniu lekcji matematyki oraz opanowania narzędzi e-learningowych.

Przedmiotem projektu jest także doposażenie 15 elbląskich szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. W Szkole Podstawowej numer 19 została juz utworzona Międzyszkolna Pracownia Eksperymentalna wyposażona w nowoczesny sprzęt audio-video.

Morsy z Olsztyna zainaugurowały kolejny sezon zimowych kąpieli - 3 października 2021 Plaża CRS Ukiel

Uwielbiasz fast foody? Przekonajmy się! Dopasuj ich nazwy do zdjęcia [QUIZ]

Pytanie 1 z 15
Fast food z obrazka to:
Uwielbiasz fast foody? Przekonajmy się! Dopasuj ich nazwy do zdjęcia