Wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu

i

Autor: Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu Wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu

Otrzymałeś pomoc, masz okazję podziękować. Wyjątkowy konkurs w toku

2020-11-06 10:50

Trwa przyjmowanie wniosków do 20. edycji ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu". To świetna okazja, by uhonorować pracę wolontariuszy i docenić otrzymaną od nich pomoc. O szczegółach czytaj na ESKA Elbląg.

Konkurs jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, ale jego zadaniem jest także promocja idei bezinteresownej pomocy innym. Stwarza możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Z jakiego języka pochodzi to słowo? Komplet punktów to marzenie! Z pewnością się pomylisz

Pytanie 1 z 7
Jaki to język? Blümerant

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 15 listopada 2020.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,

bądź na adres mail: wolontariat@centrumelblag.pl, lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Schronisko w Dyminach koło Kielc poszukuje nowych wolontariuszy