WOT wakacje

i

Autor: ppor. Anna Szczepańska ekspert ds. komunikacji 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie

Oni wakacje spędzają w mundurze. Kolejne szkolenie WOT

2021-07-26 12:13

Blisko 65 osób stawiło się pod bramą 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie, by rozpocząć 16-dniowe szkolenie podstawowe organizowane w ramach „Wakacji w Mundurze”. Ochotnicy, którzy pozytywnie je ukończą, po złożeniu przysięgi, służyć będą w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Kandydaci pochodzą m.in. z powiatu elbląskiego, bartoszyckiego, morąskiego, kętrzyńskiego, braniewskiego, olsztyńskiego, lidzbarskiego i giżyckiego.

Nowo powołani żołnierze swój pierwszy dzień w służbie rozpoczęli od wypełnienia ankiety czyli tzw. wywiadu na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Po wydaniu umundurowania oraz wyposażenia, żołnierze zostaną przeszkoleni z zakresu znajomości i budowy broni. Każdemu z ochotników zostanie przydzielony karabinek MSBS Grot, który będzie im towarzyszył aż do momentu zakończenia szkolenia. W kolejnych dniach kandydaci będą nabywali praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, poznają podstawowe zasady pola walki oraz topografii terenu. W dnu 26 lipca odbędzie się także wykład Pana Michała Ostapiuka z Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie na temat działalności 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, której tradycję dziedziczy 4W-MBOT.

Wśród ochotników, którzy zasilą szeregi 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej znaleźli się m.in. instruktorzy sztuk walki, programiści, laureaci stypendium Prezesa Rady Ministrów, olimpiad, nauczyciele, ratownicy medyczni oraz pasjonaci historii. Każdy "w cywilu" robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno - chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.

Całe szkolenie już 7 sierpnia zakończy się uroczystą przysięgą wojskową w Braniewie.Z powodu ogromnego zainteresowania „Wakacjami w mundurze” kolejne szkolenie 4W-MBOT planowane jest na 13 sierpnia.

Wpadka komentatora podczas meczu. Klął jak szewc
Sonda
Gdzie najbardziej lubisz spędzać wakacje?