Kierunek logistyka w ANS w Elblągu

i

Autor: Krzysztof Jaworski

EDUKACJA

Nowy kierunek, nowe możliwości. W październiku na elbląskiej ANS rusza Logistyka

2024-04-17 13:58

Od nowego roku akademickiego będą dostępne w Elblągu nowe bezpłatne studia. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministra Nauki w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Logistyka. Naukę ma pobierać tu do 50 studentów.

Logistyka nowym kierunkiem studiów w ANS w Elblągu

- Jest to kierunek, którego brakowało w uczelni i który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom regionu. W Elblągu mamy szereg firm logistycznych i transportowych, a także jako miasto czekając na udrożnienie przekopu otwieramy się na morze, czyli nowe perspektywy działań logistycznych - mówił Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

Nowo powstałe studia pierwszego stopnia, trwające sześć semestrów i prowadzące do uzyskania tytułu licencjata, będą oferowane w trybie stacjonarnym, kładąc szczególny nacisk na aspekt praktyczny poprzez liczbę zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Dzięki temu absolwenci wchodzący na rynek pracy będą wysoko wykwalifikowanymi specjalistami.

Na mocy zawartego porozumienia z Cargoleaders przyszli studenci Logistyki będą mieli możliwość nieodpłatnego korzystania ze szkoleń udostępnionych w postaci e-learningu oraz przystępowania do certyfikowanych egzaminów z następujących modułów: transport drogowy, spedycja, magazyn, manager w branży TSL. Możliwość zdobycia certyfikatów stanowi atrakcyjne uzupełnienie oferty edukacyjnej ANS w Elblągu oraz potwierdzenie wiedzy i umiejętności studentów znajdujących uznanie w oczach pracodawców.

Ponadto studenci będą mieli szansę zdobyć międzynarodowe certyfikaty w standardach systemu GS1, dzięki współpracy uczelni z Fundacją GS1 Polska w Poznaniu. Współpraca obejmuje również dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej, webinarów, czy też aplikacji Discovery App o standardach kodów kreskowych.

Absolwenci kierunku Logistyka w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu będą przygotowani do założenia działalności gospodarczej w ramach branży TSL oraz znajdą zatrudnienie m.in. w:

przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, w tym: logistycznych, przewozowych i spedycyjnych,

korporacjach z branży FMCG (produktów szybkozbywalnych),chemicznej, kosmetycznej, IT oraz motoryzacyjnej,

placówkach służby zdrowia,

jednostkach wojskowych,

urzędach.

Rekrutacja na nowy kierunek ruszy niebawem. W nowym roku akademickim Logistykę w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu będzie mogło studiować do 50 osób.