Nowa dyrektor elbląskiego ZBK

i

Autor: Urząd Miejski w Elblągu

Nowa szefowa elbląskiego ZBK. Anna Przybyła jest nową dyrektorką Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

2024-07-03 11:21

Wraz z początkiem lipca Anna Przybyła, w ramach awansu wewnętrznego, została nową dyrektorką Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu. Do tej pory była zatrudniona jako zastępczyni dyrektora. Umowa z dotychczasowym dyrektorem ZBK, Jackiem Migdalskim, została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 1 lipca 2024 r.

Anna Przybyła ukończyła Technikum Budowlane w Elblągu jako technik budownictwa o specjalizacji dokumentacja techniczna oraz Szkołę Policealną w Elblągu jako technik ekonomista o specjalizacji finanse i rachunkowość. Następnie ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania nieruchomościami i studia podyplomowe w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z kole na Politechnice Gdańskiej ukończyła studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

W ZBK w Elblągu Anna Przybyła jest zatrudniona od dnia 1 sierpnia 1989 r. Przeszła kilka szczebli kariery zawodowej, pracując kolejno na stanowisku: referenta ds. przygotowania produkcji, starszego inspektora ds. techniczno-administracyjnych, starszego inspektora ds. administrowania obiektami służby zdrowia, głównego specjalisty ds. pracowniczo-organizacyjnych, płac i BHP oraz kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego. Od 1 października 2022 r. pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora ZBK. Anna Przybyła posiada zatem odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz bogate doświadczenie w funkcjonowaniu jednostki budżetowej.