protest

i

Autor: Pixibay

Negocjacje zakończyły się fiaskiem. Protest w żłobkach trwa

2021-12-31 11:52

Za nami drugie spotkanie w sprawie negocjacji, dotyczących postulatów Komitetu Protestacyjnego pracowników elbląskich żłobków. Propozycje miasta nie zyskały akceptacji Komitetu Protestacyjnego. Spotkanie zakończyło się ustaleniem, że dyrektorzy żłobków, jako adresaci postulatów, przekażą te propozycje na piśmie Komitetowi Protestacyjnemu.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli pracowników i dyrekcji wszystkich żłobków, uczestniczyli: Grzegorz Adamowicz przew. NSZZ Solidarność, mecenas Jacek Mazur oraz ze strony miasta Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga i Małgorzata Sowicka dyr. Departamentu Edukacji.

Podczas spotkania przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego odnieśli się do propozycji złożonej im na spotkaniu w dniu 27 grudnia br. Niestety na dzisiaj Komitet Protestacyjny nie przyjął zaproponowanych rozwiązań, pomimo tego, że praktycznie wszystkie postulaty zostały spełnione (jeden nie w takim zakresie, jakiego żądali protestujący).

Należy podkreślić, że od 1 listopada pracownicy żłobków, tak jak pracownicy wszystkich pozostałych jednostek miejskich otrzymali podwyżkę wynagrodzenia, która wyniosła średnio na etat 220 złotych.

Dodatkowo, zgodnie z postulatami Komitetu Protestującego, wyraziliśmy zgodę na:•    zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników•    zabezpieczenie środków na dodatki specjalne•    na podwyżkę płacy zasadniczej dla opiekuna 100 zł, starszego opiekuna 200 zł, pielęgniarki 300 zł.

Podwyżka dla pracowników bezpośrednio zajmujących się dziećmi w żłobkach (opiekun, starszy opiekun, pielęgniarka) uznana została za zasadną z uwagi na charakter pracy i spłaszczenie zarobków, w tego typu placówkach, w ostatnim okresie. Łącznie z podwyżkami już przyznanymi od listopada podwyżki dla opiekunów, starszych opiekunów i pielęgniarek wyniosłyby od 590 do 320 zł.

Nie zyskał akceptacji postulat mówiący o dodatkowym podwyższeniu płac zasadniczych pracowników obsługi. Wynika to z faktu, iż w innych placówkach samorządowych, na tych samych stanowiskach zarobki są takie same, jak w żłobkach. Zaproponowano, aby o podwyżkach dla pozostałych pracowników żłobków rozmawiać w kontekście wszystkich zatrudnionych na podobnych stanowiskach w pozostałych jednostkach podległych samorządowi.

Jan Krzysztof Duda wicemistrzem świata w szachach!
Sonda
Czy obejrzysz "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"?