wizualizacja

i

Autor: UM Elbląg

Nabrzeże rzeki Elbląg zmieni się za 30 milionów złotych

2023-02-22 14:13

Władze Elbląga podpisały umowę z gdańską firmą, która zajmie się terenami pomiędzy Mostem Górnym a Mostem w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i odcinkiem przy Moście Dolnym. Firma będzie pracowała w trybie zaprojektuj - wybuduj.

Zakres zamówienia I obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej,dokonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji zadania zgód i pozwoleń, pozyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę na zakres robót objętych opracowaniem i wymagających pozwolenia na budowę.

Zakres II zamówienia – zakres robót budowlanych, tj. przebudowę i zagospodarowanie zachodniego nabrzeża wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:odcinka nabrzeża cumowniczego wysokiego o długości ok. 160 mb (z oczepem na wysokości +2.10 m) usytuowanego przy Wybrzeżu Gdańskim, przy Moście Dolnym, w tym:przebudowę nabrzeża (roboty hydrotechniczne),wyposażenie nabrzeża w urządzenia cumownicze i odbojowe. odcinka nabrzeża cumowniczego niskiego o długości ok. 205 mb (z oczepem na rzędnej +1.60 m), usytuowanego przy Wybrzeżu Gdańskim, pomiędzy Mostem Górnym a Mostem w ciągu Al. Kard. Wyszyńskiego, w tym:przebudowę nabrzeża,układanie nawierzchni,remont terenów zielonych (trawników),wyposażenie terenu w oświetlenie,wyposażenie terenu w oświetlenie architektoniczne,budowę odwodnienia nabrzeża i kanalizacji deszczowej,zaopatrzenie w wodę do celów p.poż.,zaopatrzenie w wodę jednostek pływających,zaopatrzenie w energię elektryczną jednostek pływających

wyposażenie w pomosty pływającewyposażenie w urządzenia cumownicze i odbojowe,wyposażenie terenu w elementy małej architektury, odcinka nabrzeża skarpowego o długości ok. 64 mb (z oczepem na rzędnej +0.50 m) usytuowanego przy Wybrzeżu Gdańskim, pomiędzy Mostem Górnym a Mostem w ciągu Al. Kard. Wyszyńskiego, w tym:przebudowę nabrzeża,remont skarpy nabrzeża,układanie nawierzchni,remont terenów zielonych (trawników),wyposażenie terenu w oświetlenie,wyposażenie terenu w oświetlenie architektoniczne,wyposażenie w urządzenia cumownicze i odbojowe,wyposażenie terenu w elementy małej architektury.oraz:

budowę parkingu do 200 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej, w tym:budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi,budowę chodnika wraz z oznakowanym i oświetlonym przejściem dla pieszych,remont terenów zielonych (trawników),wyposażenie terenu w oświetlenie,wyposażenie terenu w elementy małej architektury.wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wybrzeże Gdańskie w kierunku ul. Warszawskiej.

Inwestycja ma być gotowa do sierpnia 2025 roku. Samorząd na jej realizację pozyskał dofinansowanie z Polskiego łady w wysokości prawie 27 mln złotych.

Sralnik przy dworcu Wschodnim! To jest wszędzie!
Sonda
Składałaś/eś kiedyś korektę PIT?