farma

i

Autor: UM Elbląg

Na byłych terenach wojskowych powstanie farma fotowoltaiczna

2021-12-09 12:40

Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę dzierżawy na prawie 150 ha gruntów położonych na obszarze tzw. Terkawki z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przetarg nieograniczony na dzierżawę tego terenu wygrała firma z Warszawy, z kapitałem koreańskim.

Umowa dzierżawy zawarta została na 29 lat. Inwestor będzie płacił za użytkowanie terenu 2 530 000,00 zł rocznie. Umowę ze strony IPSOLAR.FARMA4 podpisali: wiceprezes Patryk Piasecki, a także w imieniu Prezesa spółki Pana Yi Jong Chan Pełnomocnik Pani Iwona Piasecka.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać inwestora na te tereny. Przypomnę, że jest to obszar, który miasto przejęło od wojska. Teren ten idealnie nadaje się pod farmę fotowoltaiczną. Długoletnia dzierżawa zapewnia stały, coroczny dochód dla miasta. W perspektywie  29   lat, na które została podpisana umowa daje to kwotę  co najmniej ok. 71 mln zł. Jest to kolejny przykład zainteresowania dużych inwestorów, z kapitałem zagranicznym do inwestowania w Elblągu – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Rozpoczęcie inwestycji dzierżawcy planują na rok 2023. Zlokalizowanie na przedmiotowym obszarze farmy fotowoltaicznej możliwe będzie w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Inwestor zobowiązany będzie do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji.

- Misją Spółek z grupy IPSOLAR jest dbanie o zrównoważony rozwój i tworzenie kompleksowego systemu dla ''eco miast'' – podkreślają przedstawiciele inwestora.

Przypomnijmy - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej odbył się 22 listopada 2021 r. Przedmiotem przetargu była nieruchomość o łącznej powierzchni 149,7 ha, położona w Elblągu przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i Alei Grunwaldzkiej, obszar tzw. Terkawki. W przetargu mogły uczestniczyć wszystkie osoby, które wpłaciły w określonym terminie wadium oraz złożyły niezbędne oświadczenia. Wywoławcza wysokość czynszu wynosiła 1 497 707,00 zł rocznie. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Najwyższą kwotę czynszu zaoferowała firma IPSOLAR.FARMA4 Sp. z o. o. z Warszawy, w wysokości 2 530 000,00 zł rocznie.

Bydgoszczanin kolekcjonuje bombki z czasów PRL
Sonda
W tym roku ubierzesz choinkę czy podłaźniczkę?