szpital nowy sprzęt

i

Autor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,

Milion złotych dla Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. Pieniądze pójdą na nowy sprzęt

2021-06-16 13:23

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w uznaniu za osiągnięcia i zasługi dla medycyny transplantacyjnej, otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie w kwocie 1 mln zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Przyznane dofinansowanie jest wyrazem uznania dla pracy całego zespołu koordynującego oraz zarządzającego podmiotem leczniczym, który zaangażowany jest w proces donacji i sprawuje opiekę nad dawcami.

Jest nam niezmiernie miło, że Ministerstwo Zdrowia doceniło ciężką pracę naszego zespołu transplantacyjnego. Pieniądze dedykowane są Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii, więc zostaną przeznaczone na zakup sprzętu na potrzeby właśnie tego oddziału, który posłuży do ratowania życia i zdrowia naszych pacjentów.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup następującego sprzętu:

Aparat USG 1 szt.Wózek transportowy do przewożenia chorych 3 szt.Kardiomonitor transportowy 3 szt.Respirator szpitalny 1 szt.Zestaw do terapii wysokoprzepływowej 2 szt.Łóżko do intensywnej terapii z wagą i materacem 3 szt.Aparat do znieczulania ogólnego z wyposażeniem 3 szt.

Minister Zdrowia nagrodził 21 szpitali w Polsce z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 – uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów. Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych, przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek.

Zlikwidowano nielegalną fabrykę tytoniu