ferie w mieście

i

Autor: MOSIR Elbląg

Miasto zorganizuje ferie. Od 11 stycznia ruszają zapisy

2022-01-05 13:15

W okresie ferii zimowych tj. w dniach 24 stycznia - 04 lutego 2022 r. zostaną zorganizowane, w ścisłym reżimie sanitarnym, półzimowiska dla dzieci. Organizatorami będą: Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 16, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1.

W każdej z ww. placówek organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe:I turnus:  24.01.2022 r. – 28.01.2022 r.II turnus: 31.01.2022 r. – 04.02.2022 r.  

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkające w rodzinach zastępczych, rodzinach wielodzietnych, żyjące w trudnych warunkach materialnych.

Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 11 stycznia  2022 r. od godziny 8.00.  Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półzimowiskach, winni  kontaktować się bezpośrednio ze szkołą  która organizuje wypoczynek w czasie ferii zimowych.

Pełna odpłatność za jeden turnus wynosi 200 zł od osoby (50 zł wyżywienie, 150 zł - dopłata do organizacji - transport, materiały papiernicze, bilety wstępu itp.). Dzieciom kierowanym przez ECUS- opłatę za wyżywienie pokrywa wymieniona instytucja. Informujemy także, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg program „Karta Dużej Rodziny”, uczestnicy programu wnoszą opłatę za jeden turnus - 50 zł za wyżywienie  oraz 90 zł  dopłaty do organizacji (zgodnie z zapisami uchwały- ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść do 30%).

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nr 1 i nr 2 w Elblągu będą organizatorem półzimowiska dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku) jak również dla dzieci zdrowych.

Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka na jeden turnus do jednej ze szkół organizującej półzimowisko. Jeżeli zostaną wolne miejsca z  drugiego turnusu będą mogły skorzystać również te dzieci, które uczestniczyły w I turnusie.

Łabędź Odi stoczył walkę o pożywienie i został ranny
Sonda
Które słowa z czołówki Słowa Roku 2021 podoba ci się najbardziej?