Skrzyżowanie Królewiecka - Fromborska w Elblągu

i

Autor: Krzysztof Jaworski Skrzyżowanie Królewiecka - Fromborska w Elblągu

Koniec utrapień kierowców. Wkrótce wielkie zmiany na Fromborskiej w Elblągu

2020-11-16 11:34

Ulica Fromborska, na odcinku od Ogólnej do Królewieckiej, zyska nową nawierzchnię, pojawi się tam także ścieżka rowerowa. Na skrzyżowaniu z Królewiecką powstanie rondo.

Gmina Miasto Elbląg zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania: „Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką”. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Fromborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką wraz z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i pionowego,

- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na całym odcinku wraz z przebudową chodników,

- przebudowę skrzyżowania ulicy Fromborskiej z ulicą Królewiecką na rondo wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną,

- przebudowę poboczy oraz renowację rowów odwadniających,

- przebudowę oświetlenia ulicznego.

Wartość robót budowlanych wynosi 3 589 357, 49 zł brutto. Na realizację zadania prezydent Witold Wróblewski pozyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 998 500 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia robót określono na 31 sierpnia 2021 r.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi po sporządzeniu przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego akceptacji przez Inspektora nadzoru oraz Departament Zarząd Dróg. Informacje o ewentualnych utrudnieniach w ruchu podawane będą na bieżąco z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Opuszczony kościół ewangelicki w Pogódkach na Pomorzu

QUIZ: Czy znasz tabliczkę mnożenia? Sprawdź!

Pytanie 1 z 15
2x6 to: