UM Elbląg

i

Autor: UM Elbląg

Kompleksowa pomoc dla bezdomnych i uzależnionych w Elblągu

2023-01-27 14:12

Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych od nowego roku udziela pomocy elblążanom. Placówka prowadzona jest na zlecenie samorządu przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa…”. Czym się zajmuje Centrum i jak zmienił się budynek dawnego Pogotowia Socjalnego mówiono podczas konferencji prasowej.

W strukturach nowo utworzonej placówki mieści się ogrzewalnia dla 40 osób w kryzysie bezdomności – zarówno kobiet, jak i mężczyzn, zapewniająca tymczasowe schronienie umożliwiające interwencyjny, bezpieczny pobyt w ciepłych pomieszczeniach. Do ogrzewalni przyjmowane są również osoby bezdomne pod wpływem alkoholu, o ile ich stan nie zagraża życiu i zdrowiu własnemu lub innych osób (osoby w kontakcie, poruszające się o własnych siłach, nie przejawiające agresji itp.). W Centrum jest możliwość skorzystania z łazienki oraz przygotowania ciepłego posiłku czy napoju, można też otrzymać czystą odzież i bieliznę osobistą.

W ramach działalności Centrum uruchomiony został również Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Elbląga uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym, przy którym planowane jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym na rzecz osób korzystających z ogrzewalni oraz pozostałych mieszkańców Elbląga wymagających wsparcia w tym zakresie. Obecnie do realizacji ww. działań zatrudniony jest psycholog, planowane jest również zatrudnienie osoby posiadającej uprawnienia terapeuty. W przyszłości w Centrum planowane jest również uruchomienie mieszkania treningowego dla osób w kryzysie bezdomności.

- Uważam, że to Centrum będzie mocnym punktem w polityce społecznej miasta. Praca z osobami bezdomnymi, czy uzależnionymi to nie jest praca, która jest spektakularna. To jest praca w cichości, żmudna, często te efekty dzieją się po iluś latach. Ale jeśli one są to są spektakularne i to miejsce takim będzie. Przygotowanie tej placówki zaczęło się już 15 sierpnia ubiegłego roku. Staraliśmy się wyremontować te pomieszczenia, aby przyjmować osoby w warunkach godnych. Od 1 stycznia przyjmujemy potrzebujących wsparcia. Do tej pory przyjęliśmy 54 osób. Ogrzewalnia działa siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Punk konsultacyjny działa pięć dni w tygodniu. To Centrum mocna spaja się z działalnością schroniska, które prowadzimy przy ul. Nowodworskiej - mówił Artur Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących "Od Nowa".

- Osoby bezdomne to często osoby z dysfunkcjami, uzależnione od alkoholu i narkotyków. Praca z nimi polega na przyjęciu ich w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Motywujemy ich do podjęcia terapii, a jeśli istnieje taka potrzeba, to wysyłamy ich do większych ośrodków. W ramach terapii przeprowadzam też działania profilaktyczne, jak poznanie mechanizmów uzależnienia, uświadomienie szkodliwości działania alkoholu i narkotyków, a także radzenie sobie ze stresem, agresją, autogresją, kontrolowanie swoich emocji, a także trening asertywności, żeby osoba uzależniona, bezdomna czy współuzależniona znała doskonale swoje emocje i umiała się porozumieć z innymi – zaznaczała Aleksandra Biłas, psycholog kliniczny.

Koszt modernizacji obiektu oraz prowadzenia Centrum do końca roku 2025 to 2,2 mln zł. Dla porównania roczny koszt funkcjonowania dawnego Pogotowia Socjalnego wynosi ok. 3 mln zł.

Wojskowy Instytut Medyczny ma 20 lat
Sonda
Czy jesteś zadowolony/zadowolona z pracy policji?