Ścieżka rowerowa

i

Autor: Pixabay Ścieżka rowerowa

Kolejne ścieżki rowerowe w Elblągu. Pojawią się na Agrykola czy Kościuszki

2021-03-12 13:37

Ruszyły roboty budowlane związane z rozbudową w Elblągu systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych w pasach dróg publicznych. Prace potrwają do czerwca 2022 roku.

W pierwszej kolejności roboty realizowane będą od skrzyżowania ulicy Agrykola z ulicą Górnośląską i będą sukcesywnie przesuwać się w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych. Równolegle pracę będą również prowadzone od skrzyżowania ul. Wspólnej w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych. Mając na uwadze powyższe Departament Zarząd Dróg informuje, iż na wyżej wymienionych ulicach będą występowały utrudnienia - przede wszystkim w ruchu pieszych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno pieszych jaki kierującymi pojazdami.

Projekt jest kontynuacją działań Gminy Miasto Elbląg skierowanych na rozwój zintegrowanej mobilności i efektywność energetyczną.

Zadanie dotyczy poprawy zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym poprzez budowę, przebudowę dróg lokalnych i dróg dla rowerów wraz z m.in. budową ciągów pieszo-rowerowych, elementami brd, oświetleniem, tj.:

• przebudowę ul. Wspólnej, polegającą na przebudowie (odnowie) i wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej jezdni, w tym kontrapasa dla rowerów, przebudowę (odnowę) i rozbudowę nawierzchni chodników, przebudowę (odnowę) nawierzchni zjazdów wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi

• budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok.1,976 km zlokalizowanej wzdłuż ul. Kościuszki na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Wspólnej z budową kładki dla rowerzystów przez rzekę Kumielę

• budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok.0,54 km zlokalizowanej w ciągu ul. Agrykola od ul. Kościuszki do ul. Górnośląskiej wraz z odcinkiem jednokierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Górnośląskiej

• przebudowę przejść dla pieszych z budową przejazdów dla rowerów

• budowę dwóch zatok autobusowych na potrzeby miejskiej komunikacji zbiorowej wraz z wiatami w miejscu istniejących przystanków w ciągu ul. Kościuszki

• przebudowę odcinka jezdni (z odnową nawierzchni), chodników oraz zjazdów (w tym traktu pieszo-rowerowego w ul. Spacerowej) ulicy Kościuszki w zakresie niezbędnym do dostosowania tych elementów drogi do projektowanego przebiegu ścieżki rowerowej, wraz z miejscami postojowymi

• przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na potrzeby doświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej

• budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Agrykola w sąsiedztwie cmentarza komunalnego.

Wartość całego zadania wynosi 4 158 033,36 zł, z czego 2 272 685,67 zł. stanowi pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Nowe inwestycje na Westerplatte
Sonda
Czy dostałeś kiedyś mandat za przekroczenie prędkości?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE