Ścieżka rowerowa

i

Autor: Pixabay Ścieżka rowerowa

Kolejne ścieżki rowerowe w Elblągu. Pojawią się na Agrykola czy Kościuszki

2021-03-12 13:37

Ruszyły roboty budowlane związane z rozbudową w Elblągu systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych w pasach dróg publicznych. Prace potrwają do czerwca 2022 roku.

W pierwszej kolejności roboty realizowane będą od skrzyżowania ulicy Agrykola z ulicą Górnośląską i będą sukcesywnie przesuwać się w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych. Równolegle pracę będą również prowadzone od skrzyżowania ul. Wspólnej w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych. Mając na uwadze powyższe Departament Zarząd Dróg informuje, iż na wyżej wymienionych ulicach będą występowały utrudnienia - przede wszystkim w ruchu pieszych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno pieszych jaki kierującymi pojazdami.

Projekt jest kontynuacją działań Gminy Miasto Elbląg skierowanych na rozwój zintegrowanej mobilności i efektywność energetyczną.

Zadanie dotyczy poprawy zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym poprzez budowę, przebudowę dróg lokalnych i dróg dla rowerów wraz z m.in. budową ciągów pieszo-rowerowych, elementami brd, oświetleniem, tj.:

• przebudowę ul. Wspólnej, polegającą na przebudowie (odnowie) i wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej jezdni, w tym kontrapasa dla rowerów, przebudowę (odnowę) i rozbudowę nawierzchni chodników, przebudowę (odnowę) nawierzchni zjazdów wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi

• budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok.1,976 km zlokalizowanej wzdłuż ul. Kościuszki na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Wspólnej z budową kładki dla rowerzystów przez rzekę Kumielę

• budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok.0,54 km zlokalizowanej w ciągu ul. Agrykola od ul. Kościuszki do ul. Górnośląskiej wraz z odcinkiem jednokierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Górnośląskiej

• przebudowę przejść dla pieszych z budową przejazdów dla rowerów

• budowę dwóch zatok autobusowych na potrzeby miejskiej komunikacji zbiorowej wraz z wiatami w miejscu istniejących przystanków w ciągu ul. Kościuszki

• przebudowę odcinka jezdni (z odnową nawierzchni), chodników oraz zjazdów (w tym traktu pieszo-rowerowego w ul. Spacerowej) ulicy Kościuszki w zakresie niezbędnym do dostosowania tych elementów drogi do projektowanego przebiegu ścieżki rowerowej, wraz z miejscami postojowymi

• przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na potrzeby doświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej

• budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Agrykola w sąsiedztwie cmentarza komunalnego.

Wartość całego zadania wynosi 4 158 033,36 zł, z czego 2 272 685,67 zł. stanowi pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Nowe inwestycje na Westerplatte
Sonda
Czy dostałeś kiedyś mandat za przekroczenie prędkości?