MOPS znika

i

Autor: UM Elbląg na zdjęciu od prawej, Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, dyrektor MOPS Beata Kulesza i Artur Zieliński, sekretarz maista

Elbląski MOPS zmienia nazwę i zakres działań

2021-03-16 10:08

1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekształci się w Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Idea jest taka by z usług nowej placówki korzystali wszyscy mieszkańcy, a nie wyłącznie ci, którzy potrzebują wsparcia materialnego. W związku ze zmianami obecni pracownicy MOPS-u nie muszą martwić się o utratę pracy. W placówce przewidziane są nawet dodatkowe etaty.

Nowoczesne i efektywne usługi społeczne, ale także nastawienie na pomoc mieszkańcom, dodatkowo zmodernizowana baza lokalowa i przeszkoleni pracownicy, to wszystko w jednym Elbląskim Centrum Usług Społecznych, które utworzone zostanie na bazie elbląskiego MOPS. Dzięki dobremu projektowi Elbląg uzyskał 100% dofinansowania na realizację projektu. Samo Centrum powinno funkcjonować już od 1 lipca tego roku. W związku ze zmianami obecni pracownicy MOPS-u nie muszą martwić się o utratę pracy. W placówce przewidziane są nawet dodatkowe etaty. 

- Jesteśmy dobrze przygotowani do tego przekształcenia, dostosowaliśmy infrastrukturę naszego ośrodka, prowadzimy zmiany organizacyjne, pracownicy odbywają szkolenia. ECUS będzie profesjonalną instytucją polityki społecznej, nakierowanąna na obywateli - mówiła dyrektora elbląskiego MOPS Beata Kulesza prezentując główne założenia funkcjonowania Centrum.

Decyzję w sprawie przekształcenia MOPS w Elbląski CUS, radni mają przegłosować na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 18 marca.

Zrobili Eklerowi nogę w 3D
Sonda
13 dni wolnych to wystarczająca liczba?