staż

i

Autor: UM Elbląg

Elbląscy uczniowie zdobywali doświadczenie w lokalnych firmach

2022-10-03 13:21

W Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu zakończył się staż uczniowski współfinansowany z funduszy unijnych. Podsumowano współpracę szkoły z firmą Uslugowo Transportową Andrzej Lewandowski oraz firmą Inpost oddział Elbląg. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali otrzymali certyfikaty.

Staż realizowany byl w terminie od 1 do 29 sierpnia 2022 roku, w ramach projektu: „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży 26 spedycyjno-logistycznej”, nr projektu POWR.02.15.00-00-2006/20, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.Celem udziału uczniów w projekcie było pogłębienie wiedzy zawodowej i zdobycie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Za koordynację projektu i opiekę nad uczniami w czasie stażu odpowiadała Pani Aleksandra Lewandowska.

Protest górników pod biurem Morawieckiego w Katowicach
Sonda
Doświadczyłeś/aś mobbingu w pracy?