praktyki  w laboratorium

i

Autor: Zespół Szkół Technicznych

Elbląscy uczniowie robili eksperymenty w laboratorium

2021-11-05 9:51

Uczniowie klas trzecich o profilu technik analityk odbyli zajęcia praktyczne w laboratorium chemicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, które znajduje się w Instytucie Politechnicznym przy al. Grunwaldzkiej 137.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu analizy jakościowej oraz ilościowej.Uczniowie wykonywali analizy w zakresie: identyfikacji wybranych kationów i anionów, oznaczania zasadowości i twardości wody oraz zawartości wolnego dwutlenku węgla w próbce wody wodociągowej, oznaczania żelaza ogólnego w wodzie.

Te zagadnienia są częścią programu zajęć z przedmiotu analityka chemiczna i środowiskowa  i były omawiane na lekcjach. Uczniowie mogli zastosować w realnych warunkach pracy zdobyte w szkole umiejętności praktyczne, obsługiwali sprzęt występujący w firmach i laboratoriach analitycznych. Dzięki temu doskonale poradzili sobie z zadaniami przygotowanymi dla nich, nie mieli problemu ze zrozumieniem treści i wykonywaniem ćwiczeń.

Utrwalone podczas zajęć umiejętności pozwolą uzyskać jeszcze lepsze wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik analityk.

Uczniowie pracowali w pracowni, w której wykonuje się inżynierskie prace dyplomowe o charakterze badawczym.

Sonda
Polska. Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?
Pierwszy w Lublinie Park Iluminacji