praktyki

i

Autor: ZSG Elbląg

Elbląscy uczniowie na praktykach we włoskim Rimini

2022-05-31 12:34

Projekt skierowany był do uczniów klas technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy podczas dwutygodniowych praktyk w Rimini we Włoszech doskonalili swoje umiejętności zawodowe pracując w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

W spotkaniu uczestniczyła dyrekcja szkoły, nauczyciele, beneficjenci wraz z rodzicami oraz uczniowie klas młodszych. Uczestnicy projektu opowiedzieli o przygotowaniach do wyjazdu –zajęciach językowych, kulturowych, pedagogicznych i z doradztwa zawodowego, w których brali udział przed rozpoczęciem praktyk. Zgromadzeni goście obejrzeli przygotowaną przez beneficjentów prezentację multimedialną, opatrzoną ciekawymi fotografiami i celnymi komentarzami uczniów, która pokazała przebieg praktyki i realizację zadań zawodowych w miejscach odbywania stażu, sposoby spędzania czasu wolnego czy realizowane w ramach programu kulturowego wycieczki do Wenecji i San Marino. Zarówno technicy hotelarstwa, jak i technicy żywienia i usług gastronomicznych pochwalili się zdobytymi umiejętnościami prezentując pomoce dydaktyczne oraz filmy instruktażowe ukazujące typowe zadania zawodowe w ujęciu włoskim: ścielenie łóżek metodą śródziemnomorską oraz proces przygotowania tiramisu i carbonary. Beneficjenci podzielili się swoimi doświadczeniami, odczuciami i przemyśleniami związanymi z mobilnością, wskazali początkowe obawy i finalne sukcesy, a ich pełne emocji relacje i zadowolenie z projektu, udzieliły się zgromadzonej publiczności. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie uczestnikom zaświadczeń odbycia zagranicznej praktyki zawodowej oraz certyfikatów Europass Mobilność będących formalnym potwierdzeniem nabytej wiedzy i umiejętności.

Dokonując podsumowania uczestnicy projektu niewątpliwie udowodnili, że udział w mobilności to szansa na zdobycie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych. Poprzez pracę w międzynarodowym zespole uczniowie kształcili swoje kompetencje językowe, przede wszystkim praktycznej znajomości języka angielskiego zawodowego i przełamali bariery w komunikowaniu się. Pracując z dala od domu, w nowym środowisku, uczniowie obudzili swój potencjał, zbudowali pewność siebie i postawę otwartości na nowe doświadczenia. Zdobyte dokumenty walidacyjne wzbogacą CV przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej, zwiększą szanse na zatrudnienie  i mobilność zawodową. Mamy nadzieję, że relacje uczestników projektu zachęciły obecnych na spotkaniu uczniów klas młodszych do udziału w podobnych projektach w przyszłości.

Małe kotki zostały uratowane z pod maski samochodu, mama umieściła je pod osłonę dolną silnika
Sonda
Czy kara dla dyrektorki powinna być bardziej surowa?