podwyżki parkowanie

i

Autor: Pixibay

Elbląscy kierowcy będą musieli trzymać się za kieszenie

2021-12-27 12:20

Od początku 2022 roku w życie wchodzą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Genezą ustanowienia stref płatnego parkowania w miastach na całym świecie jest efektywne rozwiązywanie problemu ograniczonego dostępu do miejsc postojowych. Krótko mówiąc – samochodów przybywa więcej niż dostępnych dla nich miejsc postojowych.

W związku ze zmiana stawek opłat za parkowanie na terenie elbląskiej SPP, minimalny czas na jaki można wnieść opłatę od początku 2022 r. będzie wynosił 14 minut.

Zmiana godzin funkcjonowania SPPAktualnie Strefa funkcjonuje głównie w godz. od 9:00 do 17:00.

Od Nowego Roku SPP opłaty za postój będą obowiązywały w ujednoliconych dla całej Strefy godzinach, tj. od 9:00 do 18:00.

Zmiana wysokości opłaty dodatkowej Od 1 stycznia 2022 opłata dodatkowa za parkowanie w SPP bez uiszczenia należnej opłaty będzie wynosiła 70 zł. Jeżeli opłata zostanie uregulowana w ciągu 7 dniu od wystawienia zawiadomienia – będzie ona pomniejszona o 50 % (co stanowi 35 zł).

Zmiany w zakresie abonamentów i identyfikatorów SPP:– abonament „G” zostanie zastąpiony abonamentem „S” w nowej cenie, który nie będzie wymagał przedstawienia żadnych dodatkowych dokumentów; wprowadzony zostanie dodatkowo abonament tygodniowy;

– abonament „A” otrzyma nową cenę, dodatkowo wprowadzony zostanie abonament tygodniowy;

– wprowadzenie abonamentu ZASTĘPCZEGO, który będzie wydawany dla użytkowników identyfikatorów „M” w przypadku czasowej utraty możliwości użytkowania pojazdu na który ten identyfikator został wystawiony. Konieczne będzie w takim przypadku okazanie np. zaświadczenia z zakładu naprawczego oraz zdanie „stałego” abonamentu/identyfikatora

Pomimo wprowadzonych zmian, nowe stawki które będą obowiązywać w SPP w Elblągu pozostają jednymi z najniższych w kraju. Bez zmian pozostaje:

Identyfikator „M” – bezpłatnie wydawany dla mieszkańców Strefy;abonament „A” – dostępny w 95 lub 80 % bonifikacie dla osób niepełnosprawnych (na dotychczasowych zasadach);minimalna opłata jaką można wnieść za postój w SPP pozostaje na tym samym poziomie, tj 50 groszy (za 14 minut);za postój w soboty, niedziele i święta (w dni ustawowo wolne od pracy) opłaty nie będą pobierane.Przypominamy, że opłaty za korzystanie w SPP można wnosić bez konieczności szukania drobnych oraz rozmieniania pieniędzy, a umożliwiają to:

Elbląska Karta Miejska – elektroniczna portmonetka działająca na zasadzie przedpłaty na konto;Aplikacje mobilne: moBILET, mobiParking (SkyCash), ePark, AnyPark – umożliwiające wnoszenie opłaty dokładnie na taki czas jak parkowanie oraz zdalne przedłużanie czasu postoju.

Wojciech Nowicki: współpraca z trener Joanną Fiodorow jest idealna.
Sonda
Czy masz już listę postanowień noworocznych?