darmowy punkt konsultacyjny

i

Autor: Pixibay

Bezpłatne porady w Elblągu. Dla uzależnionych i ich rodzin

2021-06-08 12:35

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchomiło punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin z terenu Elbląga. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami będą prowadzone do końca listopada tego roku.

W Punkcie Konsultacyjnym wsparcie udzielane jest: osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członkom rodzin osób uzależnionych, osobom będącym w kryzysie. Celem naczelnym projektu jest profilaktyka, diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny oraz kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia.

Doświadczona kadra z kwalifikacjami: psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień, psychiatra oraz prawnik będą świadczyć pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Ponadto będzie prowadzona terapia w formie grupowej dla osób dorosłych oraz warsztaty edukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Aby umówić się na konsultację lub spotkania grupowe, należy skontaktować się z biurem telefonicznie: tel. 55 233 82 10, poprzez pocztę e-mail: tpdzo@o2.pl lub osobiście w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 w godzinach pracy: od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Funkcjonowanie punktu jest finansowane z budżetu Elbląga. 

Gwara policyjna. Czy dogadałbyś się z policją? Sprawdź!

Pytanie 1 z 14
"Czekolada" w slangu policyjnym to: