Akcja posesja w Elblągu

i

Autor: Krzysztof Jaworski

Akcja Posesja w toku. Elbląscy strażnicy miejscy sprawdzają stan porządków w mieście

2024-03-13 8:35

Miasto podzielono na 13 rejonów. Zespoły składające się z przedstawicieli strażników, spółdzielni mieszkaniowych, pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz pracowników Zarządu Budynków Komunalnych dokonują przeglądu czystości i porządku w mieście.

Akcja posesja w Elblągu

Przeprowadzono sprawdzanie terenów i z zanieczyszczonych miejsc sporządzono dokumentację, ustalono właścicieli i zostali oni zobowiązani do przeprowadzenia porządków. W wyniku dokonanych działań ujawniono kilkadziesiąt miejsc wymagających natychmiastowego uprzątnięcia. We wszystkich tych przypadkach właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani przez strażników do usunięcia nieczystości. Rekontrola, która zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch tygodni od pierwszej kontroli, pokaże, kto zastosował się do zaleceń strażników, a w przypadku niezastosowania się do nakazu zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Nieporządek może sporo kosztować

Wiosna to zdecydowanie ten czas, aby zabrać się za porządki w naszych domach, ale i na naszych podwórkach, w naszych ogrodach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, to nie zwlekajmy z tym dłużej, bo wizyta strażników może nas słono kosztować.

Akcja posesja w Elblągu

i

Autor: straż Miejska w Elblągu