Oczyszczalnia

i

Autor: UM Elbląg

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

2022-03-30 13:40

Na terenie zakładu oczyszczalni ścieków powstaje całkowicie nowa instalacja do kompostowania osadów ściekowych. Będzie to instalacja, która pozwoli na prowadzenie procesu kompostowania osadów ściekowych w kontrolowanych warunkach aerobowych i wilgotności, w sposób pozwalający na zmniejszenie jej uciążliwości zapachowej.

Proces intensywnego kompostowania będzie zautomatyzowany i będzie przebiegał w odkrytym systemie na placu z odciąganiem i oczyszczaniem powietrza procesowego podczas pierwszych 4 tygodni oraz ujmowaniem i odprowadzaniem wszelkich wód procesowych i kondensatów powstających w układzie.

Układ pneumatyczny będzie szczelny a wszelkie emisje będą kontrolowane i redukowane do poziomu, który nie zagraża otoczeniu i nie stanowi obciążeń przekraczających dopuszczalne normy i lokalne wytyczne.

W skład kompostowni wejdą następujące obiekty: wiata kompostowni pryzmowej i kontroli procesu, stanowisko mycia maszyn, plac przesiewania kompostu, boksy na komponenty, plac mieszania wsadu, boksy stabilizacji kompostu, place manewrowe, biofiltr i płuczka, kontener procesowy i sterownia, plac przesiewania kompostu z sitem stacjonarnym, magazyn zimowy kompostu, pompownia popłuczyn oraz pompownia odcieków.

W pierwszym etapie prac przy instalacji powstały place betonowe, w których zamontowano betonowe rury o owalnym przekroju, stanowiące główny element systemu napowietrzania pryzm kompostowych. Rury do napowietrzania wyposażone są w szereg dysz napowietrzania ssącego lub ciśnieniowego (napowietrzanie pozytywne lub negatywne). Będą one pełniły również funkcję systemu ujmowania i odprowadzania odcieków powstających w procesie kompostowania (owalny przekrój rur).  Rury są tak skonstruowane i osadzone, że zagwarantują utrzymanie pełnej przepustowości dla powietrza i odcieków mimo małego przekroju. Dzięki takiej konstrukcji i odpowiednio dobranym wentylatorom napowietrzania powietrze będzie równomiernie rozprowadzane na całej rozpiętości przewodu niezależnie od jakości i ilości nagromadzonego na nim materiału.

Staranował ją na przejściu dla pieszych. Nagranie z Łukowa
Sonda
Kupisz pączki Ekipy?