Stypendyści programu Promocje 2020

i

Autor: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne Od lewej: Ewelina Bemnarek, Miłosz Janiak i Alicja Król

Sztuką promują Elbląg. Znamy stypendystów programu Promocje

2020-11-24 14:59

“Promocje”, to program stypendialny Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, który od kilkunastu lat wspiera uzdolnionych artystycznie elblążan. O stypendia mogą ubiegać się, pochodzący z Elbląga, studenci uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodzi artyści mieszkający w Elblągu. W tym roku stypendia otrzymają trzy osoby.

Projekt „Promocje”, jest realizowany od 2001. Rok 2020, czyli jego 19. edycja, odbędzie się bez tradycyjnego Koncertu Donacyjnego. A podziękowania dla wolontariuszy, darczyńców i partnerom projektu będą miały miejsce wirtualnie w grudniu. Wręczenie samych stypendiów także będzie miało miejsce w sieci. Kim są tegoroczni beneficjenci? Jest ich troje i reprezentują trzy dziedziny sztuki.

Alicja Król z Elblągiem związana niedawno, ale już zapadła w naszej pamięci. Jak pisze o sobie: „z zamiłowania — arcyleń, z powołania — artystka, z wykształcenia - magister sztuk pięknych”. Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. W latach 2008 - 2010 poznawała podstawy warsztatu plastycznego pod okiem artysty Zbigniewa Sawaryna. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Plastyczne w Kielcach na specjalizacji tkanina artystyczna. W 2017 roku obroniła dyplom z kierunku Grafika I stopnia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym (dawnej Akademii) im. Jana Długosza w Częstochowie na specjalizacji - grafika artystyczna. Rozpoczęcie i kontynuacja studiów II stopnia było kolejnym krokiem na drodze do tytułu magistra sztuk pięknych. Po obronie dyplomu postanowiła zamieszkać i tworzyć w Elblągu.

Od marca 2020 roku związana z Centrum Spotkań Europejskich ,,Światowid”. Uczestniczka ponad dwudziestu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą (Stany Zjednoczone, Holandia, Dania). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią, grafiką warsztatową i cyfrową. Stypendium chce przeznaczyć na projekt plastyczny „Żuławy okiem wiedźmy”, łączący fotografię, grafikę cyfrową i malarstwo. Prace będą przedstawiały w sposób subiektywny i ekspresywny następujące tematy: pejzaże, pejzaże ze sztafażem, faunę i florę oraz sceny rodzajowe.

Ewelina Bemnarek z Elblągiem związana jest od urodzenia, a obecnie najbardziej związana jest (zawodowo) z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Z wykształcenia muzyk, aktorka, a w życiu zawodowym doskonale te obie pasje łączy. Gra na fortepianie, perkusji, uprawia taniec współczesny, klasyczny, historyczny, ludowy, śpiew rozrywkowy, klasyczny, biały, a do tego dyrygowanie, prowadzenie imprez. W swoim dorobku artystycznym ma wiele już znaczących ról, m.in.: „Studium o Hamlecie”, reż. Przemysław Wasilkowski, PSA w Olsztynie, rola: Hamlet, Ofelia, Niania. „Ulga”, reż. Daria Kasperek, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, rola: Sary; „Anna Karenina”, reż. Janusz Kijowski, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, „Lot na kukułczym gniazdem”, reż. Igor Gorzkowski, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie. Poza tym liczne koncerty, ale i ma już w swoim dorobku kilka nagród. Stypendium chce przeznaczyć na warsztaty doskonalące kunszt aktorski.

Miłosz Janiak również związany z Elblągiem. Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. W 2014 roku ukończył OSM II stopnia w klasie wiolonczeli Tomasza Przyborowskiego i naukę kontynuował w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności Muzyka kościelna. Zafascynowany śpiewem chóralnym założył w Elblągu Elbląski Chór Kameralny (2016 r.) . Praca z tym zespołem przez okres półtora roku sprawiła, że podjął decyzję o rozpoczęciu studiów magisterskich w specjalności Dyrygentura chóralna i w 2019 roku, w Gdańsku, odbył się koncert dyplomowy, podczas którego wraz z orkiestrą i Elbląskim Chórem Kameralnym wykonano „Requiem” Aharona Harlapa.

Współpracował m.in. z zespołami: „Supra Vocalis Ensamble”, „Vox Intensa”, „Polski Narodowy Chór Młodzieżowy” zdobywając wiele nagród i wyróżnień. W roku 2018 rozpoczął Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Stypendium chce przeznaczyć na zakup instrumentu, który ułatwi mu pracę zawodową.

Strajk kucharzy w Elblągu

Z jakiego języka pochodzi to słowo? Komplet punktów to marzenie! Z pewnością się pomylisz

Pytanie 1 z 7
Jaki to język? Blümerant