Przysięga żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

i

Autor: 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej Przysięga żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Przysięga żołnierzy żołnierzy WOT z Warmii i Mazur

2022-02-07 15:26

Niemal 170 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło dzisiaj (6 lutego) uroczystą przysięgę w Braniewie. Są to mieszkańcy całego województwa warmińsko-mazurskiego. Zasilą oni szeregi batalionów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Większość żołnierzy składających przysięgę w Braniewie rozpoczęła szkolenie podstawowe 22 stycznia. To głównie osoby młode – pełnoletni uczniowie szkół średnich. Zdecydowali się oni na „Ferie w mundurze” – czyli poświęcenie swojego wolnego od nauki czasu na odbycie wojskowego przeszkolenia.

Na placu apelowym 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie stanęło blisko 170 żołnierzy ochotników, którzy podjęli decyzję i rzucili sobie wyzwanie, by stać się żołnierzamim obrony terytorialnej — mówił w trakcie uroczystości płk Mirosław Bryś, dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. — Dziś wypowiadając słowa roty przysięgi na sztandar zobowiązują się stać na straży naszej ojczyzny. Składają deklarację gotowości, by nieść pomoc i wspierać lokalną społeczność oraz zapewnić pomoc administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Poprzez wypowiedzenie słów roty przysięgi dołączają oni do grona żołnierzy RP i biorą na siebie zaszczytny obowiązek służby Ojczyźnie, a także wsparcia lokalnego społeczeństwa, zgodnie z mottem: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej liczy obecnie 3 tysiące żołnierzy. Służą oni w batalionach lekkiej piechoty w Giżycku, Morągu, Braniewie i Olsztynie. To właśnie do tych batalionów trafią składający dzisiaj przysięgę terytorialsi. Brygada jest w przededniu sformowania kolejnego, 44 batalionu – w Ełku.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe – choć krótkie – jest intensywne. Przez ten czas nowi żołnierze musieli zmienić całkowicie swój dotychczasowy tryb życia. Począwszy od przyzwyczajenia się do ciągłego obcowania z bronią, przez liczne zajęcia w trudnym terenie, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, po musztrę i opanowanie żołnierskich regulaminów.

Większość żołnierzy rozpoczęła szkolenie w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie. To tutaj mieści się kompania szkolna, której instruktorzy pracowali z żołnierzami przez wszystkie dni szkolenia – na wojskowej strzelnicy i pasie ćwiczeń taktycznych. Główny nacisk kładziono na strzelanie i taktykę oraz szkolenie medyczne. Teraz żołnierze będą doskonalić te umiejętności podczas szkoleń w macierzystych batalionach. Pełen cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa bowiem trzy lata i jest podzielony na szkolenie indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały.

Zostań Żołnierzem 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej