pomoc przedsiebiorcom

i

Autor: Joanna Siudak

Pomoc dla elbląskich przedsiębiorców. Z ulg skorzystało już 200 firm

2020-11-26 11:35

Elbląski samorząd przygotował kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Wsparcie ma na celu poprawę płynności finansowej i ograniczenie negatywnych skutków, wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy w listopadzie. Pomoc dotyczy przesunięcia terminów wnoszenia opłat lokalnych, ulg w spłacie podatku od nieruchomości, ulg z tyt. dzierżaw i najmów lokali użytkowych, czy niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

- Jest to kolejne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuwają wprowadzone z powodu pandemii ograniczenia. Przypomnę, że wiosną również uruchomiliśmy taką pomoc. Skorzystało z niej ponad 200 lokalnych przedsiębiorców. Suma wszystkich odroczeń spłat, umorzeń i rozłożenia na raty zamknęła się kwotą 907 tys. zł. To konkretna pomoc – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niżej wymienionych form pomocy:

1. Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (przesunięcie terminu płatności do 31.01.2021r.)

2. Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

3. Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg

4. Obniżenie czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w pawilonach na Targowisku Miejskim.

5. Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 6726, 55 237 6749 i na stronie: elblag.praca.gov.pl

Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa w okresie po 1 listopada 2020 r. z powodu epidemii COVID_19 uległa znaczącemu pogorszeniu mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec elbląskich spółek komunalnych. Wnioski skierowane do spółek będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

Premier ogłosił nową tarczę antykryzysową

Światowy Dzień Ptaków. Co to za ptak? Sprawdź, czy byłbyś dobrym ornitologiem [QUIZ]

Pytanie 1 z 14
Co to za ptak? Rozpoznaj po zdjęciu
Światowy Dzień Ptaków. Co to za ptak? Sprawdź, czy byłbyś dobrym ornitologiem [QUIZ]