Areszt

i

Autor: Areszt Śledczy w Elblągu

Ogień w elbląskim Areszcie Śledczym

2023-11-21 10:26

Na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu, przeprowadzono ćwiczenia specjalistyczne przy współudziale elbląskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Manewry przebiegały pod czujnym okiem Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu kpt. Roberta Wiśniowskiego. Działania praktyczne funkcjonariuszy koordynował kierownik Działu Ochrony kpt. Tomasz Czaplicki.

W trakcie manewrów sprawdzono trzy najbardziej wiarygodne scenariusze:

1. pokonanie oporu/ barykady w oddziale mieszkalnym

2. próba ugaszenia pożaru na terenie jednostki

3. zaniechanie ucieczce skazanego z aresztu

Epizod pierwszy przedstawiał następującą sytuację:

W trakcie dokonywania kontroli zachowania osadzonych, oddziałowy słyszy głośne krzyki dobiegające ze świetlicy oddziałowej. Ustala, że trzech osadzonych okrzykami nawołuje innych skazanych do wystąpienia przeciwko administracji więzienia. Osadzeni zbudowali barykadę ze sprzętów kwaterunkowych znajdujących się w świetlicy. Zadaniem funkcjonariuszy było profesjonalne przeprowadzenie akcji likwidacji zagrożenia poprzez usunięcie barykady i obezwładnienie agresywnych osadzonych, przy wykorzystaniu grup: uderzeniowej, odwodowej, transportowej, medycznej oraz negocjatorów.

W epizodzie drugim zakładano, że w trakcie obserwacji monitoringu dowódca zmiany zauważy duże zadymienie na dachu pawilonu mieszkalnego aresztu. W rejon zagrożenia zostaną posłane grupy ds. ochrony przeciwpożarowej wraz z podręcznym sprzętem gaśniczym. Na miejscu jednak okaże się, że zadymienie jest silne i zagraża rozprzestrzenieniem się pożaru. Dowódca wzywa dwa zastępy PSP, które przeprowadzają akację gaśniczą.

Epizod III był nie mniej wymagający, w zakresie logistyki i podjęcia dynamicznych i skutecznych, działań.

W trakcie sprowadzania dwóch osadzonych z placu spacerowego jeden z osadzonych podejmuje próbę ucieczki. W przebiegu tego zdarzenia założono min. wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego w postaci pocisków niepenetracyjnych miotanych z broni palnej w celu uniemożliwienia ucieczki skazanego z terenu jednostki oraz posiłkowano się współpracą z funkcjonariuszami Policji, którzy monitorowali teren zewnętrzny jednostki oraz Sądu Okręgowego w Elblągu.

Powyższe ćwiczenia specjalistyczne o charakterze grupowym z wykorzystaniem metody sytuacyjnej, inscenizacyjnej i działań praktycznych realizowane są w oparciu o przepisy regulujące postępowanie funkcjonariuszy SW w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej. Są one bardzo ważnym elementem kształcenia profesjonalnych działań formacji zmilitaryzowanych jaką jest Służba Więzienna i najistotniejszym elementem w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego środowiska.

Tego mogłeś nie wiedzieć o Idze Świątek!
Sonda
Kto Twoim zdaniem był/jest lepszym premierem: