nowa placówka sportowa Elbląg

i

Autor: Pixibay

Miasto stawia na sport. Powstaje nowy Zespół Szkół i Placówek Sportowych

2021-04-30 11:33

Placówka jest budowana na bazie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 i IV Liceum Ogólnokształcącego. Powstaną również nowe dyscypliny. Szkoła ogłosiła nabór do IV klas o profilu koszykówka i piłka ręczna. By zapewnić ciągłość szkolenia sportowego w IV LO uruchomiono także klasę o profilu piłki ręcznej oraz piłki nożnej.

Z nowym rokiem szkolnym  rozpocznie swoją działalność Zespół Szkół i Placówek Sportowych utworzony na bazie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 i IV Liceum Ogólnokształcącego.Powstaną również nowe dyscypliny. Szkoła ogłosiła nabór do IV klas o profilu koszykówka i piłka ręczna. By zapewnić ciągłość szkolenia sportowego w IV LO uruchomiono także klasę o profilu piłki ręcznej oraz piłki nożnej.

Utworzenie Zespołu Szkół i Placówek Sportowych zapewni ciągłości szkolenia, szeroką rekrutację, zapewnienie równych szans wszystkim elbląskim dzieciom,  wykorzystanie potencjału kadry trenerskiej, pełne wykorzystanie infrastruktury dla sportu dzieci i młodzieży to tylko niektóre możliwości, które są stworzone przez nowo powołany zespół.

- Większa współpraca naszych szkół da możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej, a współpraca z MOS wykorzystanie zaplecza trenerskiego i obiektów sportowych. Możliwości rekrutacyjne są o wiele większe niż w pozostałych placówkach ze względu na pozarejonowy charakter szkoły i dostępność dla wszystkich dzieci z miasta Elbląga – mówi Hanna Szuszkiewicz dyrektor SSP3.

- Od kiedy istnieje SSP3 przechodzą do nas praktycznie płynnie młodzi sportowcy-uczniowie i mogą kształcić się dalej. Planowane połączenie jest dla nas korzystne i rokujące na przyszłość – zaznacza dyrektor IV LO Kamila Boros.

Docelowo wszystkie klasy sportowe o wielu profilach będą w powołanym Zespole Szkół i Placówek Sportowych z zachowaną ścieżką kształcenia i szkolenia sportowego od klasy I SP do klasy IV LO z możliwością utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie SP i Liceum. Da to szeroki dostęp do szkolenia sportowego dzieciom z całego miasta. W klasach sportowych  w SP 3 dzieci zyskują dodatkowo zajęcia na basenie, posiłki w szkolnej stołówce przygotowywane są zgodnie z zapotrzebowaniem sportowców, a nad sportowcami dodatkową opiekę sprawuje psycholog sportu.

Bezpieczna majówka 2021

QUIZ. Słynne teleturnieje lat 90. Pamiętacie je jeszcze?

Pytanie 1 z 15
"Wielką grę" prowadziła...