Akcja Zima w Elblągu

i

Autor: Krzysztof Jaworski Akcja Zima w Elblągu

Elbląska Akcja Zima w toku. Sprawdź jak wygląda w tym roku

2021-01-15 12:00

W Elblągu jest ponad 220 kilometrów dróg publicznych, objętych stałym utrzymaniem. Jak co roku podczas akcji Zima ulice Elbląga podzielone są na klasy kolejności odśnieżania. O odpowiednie ich utrzymanie dba specjalistyczny sprzęt.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odśnieżanie dróg i chodników w granicach terenów, którymi zarządzają. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, firm oraz osób prywatnych. Obszary objęte stałym i doraźnym utrzymaniem zimowym przez służby komunalne to: drogi publiczne i wewnętrzne, przystanki komunikacji miejskiej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania, budynki komunalne wraz z terenami przyległymi, parki, skwery i zieleńce oraz tereny cmentarzy komunalnych, placówki oświatowe i edukacyjne podległe Gminie Miasto Elbląg tj. szkoły, przedszkola oraz obiekty użyteczności publicznej i torowisko tramwajowe.

Drogi publiczne objęte stałym utrzymaniem podzielone są na II kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard tj. I kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska, oraz drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do II kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do III kolejności utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na podstawie zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego.

Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i zagrożeń występujących podczas jej trwania można kierować odpowiednio do:

• Drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK – całodobowo Dyspozytor Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. stacj. 55 232-64-08 w. 9

• od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu (tel. 239-32-43),

• całodobowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 239-30-40,41)

• Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

- parki, skwery i zieleńce– dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 1, 2

- tereny cmentarzy komunalnych – dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 4, 5

• Departament Edukacji - szkoły, przedszkola żłobki – B. Nosewicz tel. 602-784-68

• MOSiR, obiekty użyteczności publicznej – L. Jankowski tel. 661-240-113

• Tramwaje Elbląskie – całodobowo dyspozytor tel. 239-69-08

Wykonawcy dysponują odpowiednią ilością sprzętu i tak:

- w przypadku dróg publicznych jest to 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym na jezdnie oraz 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach, 4 koparki/ładowarki wraz z niezbędną ilością materiałów potrzebną do zwalczania śliskości.

– w przypadku parków, skwerów i cmentarzy jest to 5 ciągników z pługiem i przyczepą, 2 miniciągniki, 2 samochody do przewozu pracowników oraz 5 samochodów skrzyniowych.

- w przypadku pozostałych terenów ciągi piesze odśnieżane są głównie ręcznie z częściowym wykorzystaniem sprzętu mechanicznego

W przypadku gdy poszczególne jednostki miejskie dysponują dodatkowym wolnym sprzętem mechanicznym, jest on w pełni wykorzystywany w innych potrzebujących komórkach.

Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Ulepił najwyższego bałwana w Polsce

Kultowe teksty z Gwiezdnych Wojen. Jesteś fanem sagi? 10/10 to obowiązek

Pytanie 1 z 10
Która postać z Gwiezdnych Wojen wypowiedziała tę kwestię: "Więc tak oto ginie demokracja. Podczas aplauzu tłumów"?